Kontakty

Veteran Bicycle Club Zbraslav
Klub je zapsaným spolkem v rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 8206

Sídlo klubu – adresa pro poštovní doručování:
156 00 Praha-Zbraslav, Paškova 54

Klubový e-mail:
info@vbczbraslav.cz

IČO:
66001692

Číslo účtu:
1380102504/0600 
MONETA  Money Bank, a.s.

Vedení VBC Zbraslav / Zbraslav VBC management:

Janetta Šamárková
předseda / chairman 
samarkova.j@seznam.cz

Petr Jambura 
místopředseda / vice-chairman
jambura57@seznam.cz

Michal Plaisner 
hospodář (vedení ekonomická agendy) / treasurer
mpc4@seznam.cz

Zoja Jamburová
tajemník (organizační záležitosti, evidence členstva) / secretary
zojaja@seznam.cz

Tomáš Šamárek 
podnáčelník rejů a krasojízdy (podskupina vysokých kol) / the deputy head of the group cycling (penny-farthing subdivision)
samartom@volny.cz

Filip Hůrka
místopředseda / vice-chairman
filiphurka@yahoo.com

Veronika Štěpničková
náčelnice rejů a krasojízdy (řízení skupinových vystoupení) / the head of the group cycling
sviticidonekonecna@gmail.com

Martina Fejtová
správce klubového domu (správa movitého majetku klubu) / custodian
martina.stepna@seznam.cz

Zdeněk „Pavel“ Hrdlička
předseda kontrolní komise / chairman of the Checking committee
bicycleclub.kontrola@zbraslav.cz

Pobočky / Subsidiaries:

København VBC  (Kongeriget Danmark / The Kingdom of Denmark)
Jindřich Špaček
předseda / chairman
copenhagenvbc@post.cz